Miljö

Ji sport fokuserar stort på miljö, såfrämt arbetsmiljö, samt att våra produkter blir producerade under miljövänliga förhållanden, vilket är ett krav som vi ställer till våra leverantörer. Arbetsmiljön skall vara i skick och därmed gör vi mycket för att uppräthålla och utveckla vår arbetsplats värdering. Utöver det strävar vi till att alla har en positiv och fordrande arbetsdag utan trista och enformiga arbetsturer. Vi ställer också stor vikt på att personalen trivs internt, detta sker genom en jämsidig respekt och hövflig ton, samt ett gott samarbete, där alla hjälper varandra! Våra leverantörer blir utvalda genom många årliga inköpsmässor och företagsbesök. Ji sport A/S har ett formulär som alla leverantörer skall fylla för att samarbetet går i gång. Detta formulär innehåller krav på internationella standarder m.m. Här utöver generella krav på arbetförhållanden: Ingen diskriminering, jämställdhet, respekt, ordentliga förhållanden, pauser m.m.

Producentföretag blir inte noterade om de inte fyller våra skemor eller såfrämt att där inte kan säkras mot barnarbetskraft. Efter att företagen kan dokumentera och bekräfta att de inte använder barnarbetskraft, går vi vidare med företaget, men dock stadigt med våra krav. Vi underöker och utreder om företaget har gjort något för att förbättra eventuella förhållanden som är nämnda i våra krav i formuläret de fyllt i. Denna lösning anser vi vara optimal, eftersom vi i samarbete prövar att förbättra miljöförhållanden!