REA

Proff Frisbee Golf set

6462 kr 2290 kr Ekskl. moms
8077.5 kr 2862.5 kr Inkl. moms
Artikelnr: C15-692 Kategorier: ,

Bestående av: 3 stk. Discatcher korgar, 18 st. discs, 6 st.markeringsbrickor, och 1 st. skola instruktionsmanual.

Extra frakt tillkommer.

Regler till disc golf:

Kort sammanfattning

Disc golf spelas som vanlig golf. Klubbor och bollar ersätts av golfdiscen och istället för att träffa ett golfhål gäller det att träffa en disc golfställning. Kasta aldrig när det är människor eller djur i närheten. Man kan som mest göra lag med 4 personeri varje lag. Nu gäller det som i golf att träffa korgen på minst möjligt antal kast. Vid starten kastas golfdiscen mot korgen. Därifrån golfdiscen landar kastar man vidare från tills man träffar korgen. Golfdiscen är i korg när den ligger i korgen eller hänger i kedjorna. Golfdiscen är inte i korg om den ligger ovanpå korgen under korgen eller om den bara har rört korgen. När man har träffat i korgen räknas antal kast ihop och man fortsätter till nästa hål/korg. Till slut räknas alla kast man har använt ihop och det blir det samlade resultatet den som har använt minst antal kast på att träffa alla korgar har vunnit. Det är alltid den spelares golfdisc som ligger längst från korgen som kastar först.

Säkerhet och hänsyn

Innan man kastar är det viktigt att orientera sig ordentligt så det inte är en risk för att träffa åskådare eller medspelare med golfdiscen. Var extra uppmärksam vid korgar som du inte ser eller där sikten till korgen är dålig. I dom tillfällen där det inte är fritt synfält till korgen kan man med fördel använda en eller flera spotters så man kan kasta utan risk för att träffa förbipasserande.

Det är en bra idé att vänta med att spela fram innan spelarna framför är utanför räckvidden av ett kast. När en medspelare kastar är det en bra idé att hålla avstånd koncentrera sig om sina egna saker och inte stå och prata med de andra i gruppen medan den andra spelaren kastar.

Oskrivna regler

Under träning, match och turnering gäller det några oskrivna regler på banorna med mindre det är avtalat speciella regler. Till exempel har två personersgrupper förtursrätt och ska vinkas igenom av spelargrupper som spelar tre eller flera ihop. Spelargrupper som inte spelar en full runda bör låta spelargrupper som spelar en full runda gå före. Om din golfdisc har försvunnit under ett kast bör man vinka bakomvarande spelare före sig medan man letar efter discen. Dessutom är det god sed att vänta med att notera scoren tills man når nästa tee så de bakomvarande spelarna inte ska vänta på att komma vidare med sitt spel. Under uppvärmningen där det är flera spelare som puttar på samma korg är det god sed att man av hänsyn till spelets flow högst använder två putters på varje korg.

För att effektivisera ditt spel kan du:

 1. Hålla dig klar så du kan kasta när det är din tur.
 2. Gå i snabbt tempo mellan kasten.
 3. Förbered ditt nästa kast i tankarna medan du går från det ena kastet till det nästa.
 4. Håll dig klar så du snabbt kan komma vidare speciellt vid greenen.
 5. Försök att Putta korta putts i korg.
 6. Vänta med att notera scoren till du är vid nästa tee.
 7. Gå fram i sidan (fortfarande med bra avstånd bak till den som kastar och alltid utan att åsidosätta säkerheten) när dina medspelare kastar och låt den som först är klar kasta först oavsett avstånd till korgen.
 8. Om ni letar efter en disc som är borta låt gruppen bakom gå framför.
 9. Var uppmärksam både på din egen och dina medspelares discs om de kastas i rough så ni letar i det riktiga området.
 10. Markera alltid platsen där golfdiscen har landat innan du kastar igen så man undgår tvivel.
 11. Ha alltid en provisorisk disc klar om det är risk för att din disc kan vara försvunnen eller out of bounds. Bedömer du att den kan vara borta kasta ett provisoriskt kast med en annan disc.

Åskådare

Som åskådare bör du alltid visa spelarna respekt genom att veta vart de befinner sig och hålla ett bra avstånd till dem när de spelar. Undgå därför att påkalla spelarens uppmärksamhet for att hälsa på dom, prata, ge goda råd eller på annat vis kommunicera med dem. Är du ändå i behov av att prata med en spelare skal du prata lågt och var lugn. Utöver detta bör du inte blanda dig i spelet på något sätt. Du ska inte ta upp en spelares disc om den är kastad out of bounds och rör dig inte runt på tee eller greens. Koncentrera dig med andra ord om att vara en åskådare och låt spelarna koncentrera sig om det som de är bäst på – nämligen att spela.

Scroll to Top